Tüpraş ile Inowhatif programına başvur, girişimine değer kat!

Türkiye’nin Lideri Tüpraş Girişimcilik Ekosistemine Entegre Olarak Hem Tüpraş’a Hem de Girişimlere Değer Katmak İstiyor.

Tüpraş ile Inowhatif” programı; Türkiye’de girişimciliğin önemli merkezlerinden biri olan Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi – KWORKS ile birlikte yürütülmektedir.

Tüpraş ile Inowhatif” girişimleri ihtiyaç duydukları alanlarda destekleyerek işlerini geliştirmelerine yardımcı olan ve onları büyük bir sanayi şirketinde bugünün ve geleceğin potansiyel ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlayan bir hızlandırma programıdır.

Programa katılmaya hak kazanan girişimler, ilk 1 ayı deneme süreci olan ve toplamda 5 ay sürecek hızlandırma programı sayesinde girişimlerini ölçeklendirme yolunda benzersiz deneyimler kazanacaklar.

Girişimleri Neler Bekliyor?

Gerçek problemle çalışma

Girişimlerin çözümlerinini gerçek problemler üzerinde uygulama olanağı.

Hızlandırma programı

Hızlandırma programı ile iş fikri geliştirme ve yalın girişimcilik metotlarını öğrenme fırsatı

KWORKS mentorluğu

KWORKS ekibi ile haftalık mentor oturumlarına katılım hakkı

Eğitim & Altyapı

Ücretsiz eğitim ve altyapı desteği

Sektörü yakından tanıma

Tüpraş mentorları ile belirli periyotlarda gerçekleşecek ilerleme toplantıları ile sektörü yakından tanıma fırsatı

Çalışma Alanı

KWORKS'ün çalışma ortamlarını kullanma imkanı

Tematik mentorluklar

Tematik mentor ve sunum prova oturumlarına katılım hakkı

İşbirliği

Hızlandırma programı sonunda Tüpraş ile işbirliği fırsatı

Girişiminizi hayalinizdeki noktaya taşımak için gereken her şey Tüpraş ile Inowhatif‘te

Program Takvimi

Başvuru Başlangıç
26 Ağustos 2019

Tanıtım Etkinliği
12 Eylül 2019

Başvuru Son Tarihi
6 Ekim 2019

Jüri Değerlendirme
Ekim 2019

Hızlandırma Programı
Ekim 2019 – Mart 2020

Demo Day
Mart 2020

Tüpraş'ta İnovasyon

Tüpraş; lider şirket olmanın verdiği sorumluluk ve geleceğe dönük bakış açısı ile yeni ürün, hizmet, süreç ve iş modelleriyle değer yaratmak üzere, kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon çalışmaları yürütmektedir. Tüpraş Koç İnovasyon programı şirketlerindendir.

Kurum içi girişimcilik programları kapsamında inovasyon stratejisine ve odak alanlara yönelik yenilikçi fikirler start‑up’ların çalışma yöntemlerine benzer yöntemler ile çalışma imkânı bulmaktadır. Programa dâhil olan kurum içi girişimciler, girişimcilik metodolojileri yoğunluklu eğitimler ve girişim mentorluğu desteği almaktadır. Aynı zamanda, projelerin olgunlaştırılması aşamasında üst ve orta yönetim tarafından girişimcilik projeleri yakından takip edilmekte ve sponsorluk desteği verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Tüpraş, açık inovasyon çalışmaları kapsamında başta start‑up’lar olmak üzere girişimcilik ekosistemi ile entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir. Açık inovasyon strateji belirleme çalıştaylarında üst ve orta düzey katılımcılar ile birlikte oluşturulan yol haritası doğrultusunda belirlenen odak alanlarına yönelik, start‑up’larla etkileşime geçerek potansiyel işbirliklerini tespit etmekte ve bu işbirliklerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, tüm iş birimlerinin ihtiyaç alanları İnovasyon Müdürlüğü tarafından toplanmakta ve yurt içi ve yurt dışı start‑up ekosisteminden çözümleri Şirket’in ilgili birimleri ile buluşturulmaktadır. İnovasyon Müdürlüğü, erken ve ileri aşama start‑up’lara yönelik birçok etkinliğe katılmakta, girişimcileri desteklemekte ve mentorluk desteği vermektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Hızlandırma Odak Alanları

Teknolojik Odak Alanları
SaaS, Web/Mobile Apps

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
AR/VR

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Giyilebilir Teknolojiler

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Blockchain

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
NLP, Chatbots

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Dronelar, analizörler, korozyon takibi, sensörler, giyilebilir teknolojiler

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Elektrik ve/veya hidrojen depolama, Elektrik depolama sistemlerinde şarj deşarj kayıplarının minimum seviyede olduğu ve güvenlik risklerinin olmadığı malzemelerle yeni teknolojilerin uygulanması

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
ORC, Heat Pump, Kaline Cycle, Stirling Engine, CCU, vb

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Yüksek verimli prosese imkan verebilecek yeni uygulama / teknolojiler

Girişim Aşaması
Hazır Ürün

Teknolojik Odak Alanları
AI

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Rafineri arıtma sistemi çamuru ve/veya rafineri atık çamurlarının tekil veya diğer atıklar ile karıştırılarak

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Enerji optimizasyonu/OPEX minimizasyonu/proses veriminin artmasına imkan verebilecek yeni uygulama/teknolojilerin tanınması

Girişim Aşaması
Hazır Ürün

Teknolojik Odak Alanları
Rafineri atık sularının arıtılması sırasında "biyoplastik" üretim potansiyelinin belirlenmesi

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Rafineri atık sularına uygun olmalı

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Teknolojik Odak Alanları
Soğutma suyu sisteminde buharlaşmayla kaybedilen suyun geri kazanılması için su geri kazanım performansını artıran uygulamalar

Girişim Aşaması
Hazır Ürün

Teknolojik Odak Alanları
Uzak, kapalı ve dar alanlar için teknolojik çözümler

Girişim Aşaması
PoC veya ilerisi

Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir ürün veya hizmet geliştiren hangi aşamada yer aldığına bakılmaksızın tüm endüstriyel teknoloji girişimleri başvuru yapabilir.

Evet, başvurabilir. Program her aşamadaki teknoloji girişimlerine açıktır.

Evet, başvuru kriterlerini karşılamaları doğrultusunda bireysel başvurularını iletebilirler.

Tüpraş ile Inowhatif programına 6 Ekim 2019 tarihine kadar programın websitesi üzerinden başvuru formun doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Evet, vardır. Sadece endüstriyel teknolojiler odağındaki ve alt odak alanlarında faaliyet gösteren girişimler programa başvuru yapabilir. 

Tüpraş ile Inowhatif eğitim ve mentorluk destekleri girişim takımı tarafından bizzat takip edilmelidir. Zaruri bir durum olmadıkça en az 1 takım üyesi %70 devam ile eğitimlerde yer almalıdır.

Evet, yapabilirsiniz. Ancak sadece bir fikir üzerinde programa kabul alabilirsiniz.

KWORKS program boyunca sağlayacağı desteklere karşılık, program başlangıcında girişimlerle %3 oranında bedelsiz hisse opsiyon sözleşmesi imzalamaktadır. 

TÜPRAŞ tarafından programa katılmak için hisse veya pay hakkı talep edilmemektedir. Ancak, Girişimcilerin Program süresince veya Program tamamlandığında, herhangi bir yatırım ihtiyacının doğması halinde ilk ve son teklifi Tüpraş’a yapması zorunludur. İlk teklif hakkının Tüpraş’a ait olması Tüpraş’ın yatırım taahhüdünde bulunduğu anlamına gelmemelidir.

Girişimcilerin Program kapsamında tek başlarına ortaya çıkardıkları, Program çıktılarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olması veya 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde tasarım, patent veya faydalı model belgesine bağlanabilir (TPMK nezdinde tescil edilebilir) olması halinde Tüpraş Fikri ve Sınai Haklar anlamında bir talepte bulunmamaktadır. Ancak,  KWORKS Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tüpraş’ın desteklediği bir Program sayesinde ortaya çıktığı veya geliştirildiği için söz konusu program çıktılarının sanayide kullanımı noktasında Tüpraş’ın herhangi bir telif/ rüçhan bedeli ödemeden sadece üretim/malzeme/işçilik gibi bedelleri ödeyerek ilk müşteri olma hakkı vardır. Ayrıca, Tüpraş’ın program çıktılarının oluşmasında kendi tesislerinde demo çalışmaları yaptırması veya Tüpraş’ın program çıktılarının oluşmasına ciddi katkılarının bulunması halinde de program çıktılarına dair girişimciler ile Fikri ve Sınai Haklar da dahil sözleşme imzalama hakkı saklıdır.

Sorularınız ve iletişim için:
inowhatif@ku.edu.tr